Jaroš Rudolf, 15. 1. 1869 Praha – 7. 4. 1935 Praha, odborový předák a politik. Původním povoláním jirchář, posléze úředník nemocenské pokladny. Od začátku 90. let 19. století činný v odborovém hnutí a v české sociální demokracii; 1896 zakladatel a poté předseda Svazu kožedělníků a redaktor odborového časopisu Kožedělník, čelný funkcionář Odborového sdružení českoslovanského (československého); od 1907 zemský tajemník Českoslovanské sociálně demokratické strany. 1908 spoluzakladatel a 1908-23 předseda Velkonákupní společnosti konzumních družstev. 1907-18 poslanec říšské rady; 1918-20 člen Revolučního národního shromáždění a předseda jeho rozpočtového výboru; 1920-29 senátor, od 1929 poslanec Národního shromáždění.