Jaksch Wenzel, 25. 9. 1896 Dlouhá Stropnice u Kaplice – 27. 11. 1966 Wiesbaden, německý politik a novinář v ČSR. Vyučen zedníkem ve Vídni, kde se zapojil do činnosti rakouské sociálně demokratické mládeže; od 1919 člen Německé sociálně demokratické strany dělnické v ČSR, od 1921 člen jejího ústředního výboru, od 1924 předsednictva, 1935-38 její místopředseda, 1938-39 předseda; 1929-39 poslanec Národního shromáždění. Představitel pravicového, nacionalistického křídla strany, hlasatel tzv. lidového socialismu; odpůrce L. Czecha. V kritickém roce 1938 stál v zásadě na pozicích pročeskoslovenského aktivismu a vystupoval na obranu integrity ČSR. Snažil se hrát roli prostředníka mezi čs. vládou, sudetskými Němci a britskými politickými kruhy, kde se mohl opřít o podporu Labour Party. 1939-49 žil v exilu ve Velké Británii; zde za 2. světové války vedl opozici části německých sociálně demokratických emigrantů z ČSR proti čs. exilové vládě a prezidentu Benešovi, zejména v otázce odsunu německého obyvatelstva z Československa. Roku 1949 přesídlil do Německé spolkové republiky, stal se sekčním šéfem hessenského ministerstva vnitra a funkcionářem SPD, již od 1953 zastupoval jako poslanec spolkového sněmu. Od 1951 předseda Seligerovy obce (Seliger-Gemeinde), od 1959 předseda Spolkového shromáždění sudetoněmeckých krajanských sdružení („landsmannschaftů“). Zemřel na následky autonehody.