Illový Rudolf, 20. 12. 1881 Zásmuky u Kolína – 16. 1. 1943 Terezín, novinář, básník, editor; povoláním bankovní úředník. 1901 maturoval na pražském německém klasickém gymnáziu a poté pracoval jako úředník České eskontní banky. 1901-38 spolupracovník, posléze redaktor Práva lidu, kde otiskoval fejetony, literární recenze, verše i politické články a redigoval literární přílohu. Autor dvou sbírek sociální poezie (Květy odboje, 1903; Kročeje, 1908) a řady studií o české a německé sociální poezii. Sběratel veršů dělnických básníků 19. století; vydavatel antologií Československá poezie sociální (4 svazky, 1925) a Pochodně (2 svazky, 1935-37). Překladatel německých básníků (H. Heine, R. Dehmel); do němčiny přeložil Havlíčkovy Tyrolské elegie. V červenci 1942 transportován do terezínského ghetta, kde v lednu 1943 zemřel. – Jeho manželka Milena Illová, rozená Mautnerová (1888-1944), publicistka a překladatelka z německé a anglické literatury, působila v sociálně demokratickém ženském hnutí; zahynula v koncentračním táboře v Osvětimi.