Hybeš Josef, 29. 1. 1850 Dašice u Pardubic – 9. 7. 1921 Brno, politik; jeden z průkopníků socialistických idejí a sociálně demokratického hnutí v českých zemích. Povoláním textilní dělník; 1868 spoluzakladatel Dělnického vzdělávacího spolku ve Vídni, 1876 zvolen do ústředního výboru Sociálně demokratické dělnické strany v Rakousku. V dubnu 1878 spoluzakladatel Českoslovanské sociálně demokratické strany. 1881-83 redaktor Dělnických listů, od 1887 brněnské Rovnosti. Koncem 19. století čelný představitel české i celorakouské sociální demokracie; 1889 zástupce české sociální demokracie na ustavujícím sjezdu Druhé internacionály v Paříži. 1897-1918 poslanec rakouské říšské rady, 1906-18 moravského zemského sněmu. 1918-20 člen Revolučního národního shromáždění ČSR, od 1920 senátor. V době rozkolu v Čs. sociálně demokratické straně 1919-21 se přihlásil k marxistické levici a 1921 ke KSČ. Autor vzpomínkové knihy Křížová cesta socialismu (1920).