Hummelhans František, 5. 12. 1873 Příčina u Rakovníka – 25. 1. 1942 Praha, tělovýchovný pracovník a politik. Původním povoláním typograf. Na přelomu 19. a 20. století spoluzakladatel Dělnických tělocvičných jednot (DTJ), na jejichž budování a rozvoji se významně podílel; 1903-36 starosta Svazu DTJ. 1911 spoluzakladatel a poté dlouholetý ředitel „Lidové tiskárny A. Němec“ v Praze. Za 1. světové války aktivní účastník domácího odboje: od března 1915 člen tajného výboru Maffie, od léta 1918 člen Vojenské Maffie; navázal spolupráci se starostou České obce sokolské Josefem Scheinerem, v rámci rezistence podřídil DTJ Sokolu a v říjnu 1918 je dal k dispozici pořádkové službě Národního výboru. 1918-20 člen Revolučního národního shromáždění, 1920-25 a 1929-35 poslanec Národního shromáždění, kde se mj. zasazoval o zkrácení vojenské prezenční služby. 1919-38 člen předsednictva Mezinárodního dělnického svazu pro tělesnou výchovu; člen výboru Čs. červeného kříže a Masarykovy letecké ligy.