Houser Václav, 22. 1. 1871 Krč (Praha) – 1937 Praha, právník, novinář a politik. Od konce 90. let 19. století spolupracovník, posléze redaktor sociálně demokratického tisku, lektor a organizátor Dělnické akademie; od 1919 ředitel okresní nemocenské pojišťovny na pražských Královských Vinohradech. Za 1. světové války spolu s Josefem Teskou ústřední tajemník Českoslovanské sociálně demokratické strany; 1919-21 vůdčí představitel radikální marxistické levice, spoluzakladatel a redaktor týdeníku Sociální demokrat. Od září 1920 do května 1921 člen výkonného výboru Čs. sociálně demokratické strany dělnické – levice, od května 1921 do září 1922 člen výkonného výboru, od listopadu 1921 do září 1922 užšího výkonného výboru Komunistické strany Československa; 1925-29 senátor Národního shromáždění. 1929 vyloučen z KSČ jako „likvidátor“.