Horák Josef, 10. 11. 1900 Plačice u Hradce Králové – 25. 9. 1978 New York (USA), tělovýchovný, odborový a politický činitel; otec Jiřího Horáka. Pracoval jako dělník v mostárně firmy Ippen v Hradci Králové, kde se stal 1926 předsedou závodního výboru. Od 1918 byl politicky činný v sociálně demokratické straně a stal se předním organizátorem Dělnických tělocvičných jednot na Královéhradecku; ve 20. a 30. letech patřil k čelným reprezentantům Svazu čs. dělnických tělocvičných jednot, který zastupoval i na mezinárodních olympiádách. V době německé okupace se zapojil do domácího odboje a byl vězněn v nacistických žalářích. 1945 okresní tajemník Čs. sociální demokracie v Chrudimi, 1945-48 krajský tajemník v Pardubicích a zároveň člen ústředního výkonného výboru. Obhájce politické a organizační samostatnosti sociálně demokratické strany, odpůrce Zdeňka Fierlingera, jehož pomáhal na brněnském sjezdu v listopadu 1947 sesadit z předsednické funkce. Po únorovém převratu 1948 zbaven všech funkcí a kratší dobu vězněn; nakonec se mu podařilo odejít s celou rodinou do exilu. 1948-51 žil v západoněmeckých uprchlických táborech, 1951-57 ve Velké Británii a od 1957 do konce svého života v USA, kde se aktivně účastnil exilového a krajanského života, působil v Dělnickém Sokole a v exilové ČSSD (od 1948 do konce života člen ústředního výkonného výboru) a stal se členem zastupitelstva Rady svobodného Československa.