Hojdar Josef, * 16. 10. 1946 Teplice, báňský inženýr a politik; vnuk Jaroslava Hladkého. 1961–64 vystudoval střední všeobecně vzdělávací školu (gymnázium) v Mostě a 1974–80 Vysokou školu báňskou v Ostravě. 1969–91 pracoval v různých profesních zařazeních v Severočeských hnědouhelných dolech v Mostě (1982–86 hlavní inženýr Dolu Ležáky, 1986–90 vedoucí oddělení rozvoje generálního ředitelství Severočeských hnědouhelných dolů); autor učebnice Povrchové dobývání ložisek pro střední odborná učiliště. 1991–94 se věnoval podnikatelské činnosti. 1982–91 člen KSČ, od 1994 ČSSD. …. Stranické funkce 1994–96 první místostarosta města Mostu.  Od 1996 předseda energetické pracovní komise ústřední národohospodářské komise ČSSD. Od 1996 poslanec Parlamentu ČR, 1998–2000 místopředseda, od 2000 předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.