Hlaváček František Josef, 7. 6. 1853 Řevníčov – 11. 2. 1937 Cicero u Chicaga (USA), novinář. Od čtrnácti let pracoval jako horník v severních Čechách; od 1878 činovník Odborného hornického spolku v Bohosudově a místní sekce české sociálně demokratické strany. Na počátku první všeobecné hornické stávky v dubnu 1882 vydal v Teplicích první a zároveň poslední číslo časopisu Hlas lidu; vzápětí zatčen a vězněn v pražské Novoměstské věznici, kde složil český text Písně práce. Po propuštění 1883 vydával časopisy Bojovník, Spravedlnost a Práce, 1884 založil s J. B. Peckou v Prostějově časopis Duch času a sborník Matice dělnická. V důsledku neustálé perzekuce se v lednu 1886 vystěhoval do USA, následuje J. B. Pecku, s jehož adoptivní dcerou se oženil. 1886-92 redaktor časopisů Hlas lidu a  Proletář v New Yorku, 1892 zakladatel a poté vydavatel radikálních Dělnických listů, 1896-1900 redaktor časopisu Pochodeň, 1900-21 listu Spravedlnost v Chicagu. Za 1. světové války spolupracoval s čs. zahraničním odbojem. Autor českého textu Písně práce. Vydal básnickou sbírku Pochodeň a veršovanou Pohádku o stvoření světa; časopisecky publikoval četné povídky.