Herynk Antonín, 9. 6. 1884 Butovice u Prahy – 30. 6. 1942 Praha, učitel, publicista, osvětový pracovník a komunální politik. Od 1904 učitel, 1934-39 ředitel obecné školy chlapecké v Roudnici nad Labem; reprezentant učitelského stavu na Podřipsku. Organizátor pravidelných vzdělávacích cyklů, věnovaných historickým i aktuálně politickým tématům; politický komentátor roudnického sociálně demokratického časopisu Rudé proudy. Od 1922 člen městského zastupitelstva, od 1925 městské rady, 1929-35 první náměstek starosty a 1935-39 starosta v Roudnici nad Labem za sociálně demokratickou stranu. V lednu 1939 se na nátlak pravicových sil musel vzdát funkce starosty a v červnu 1939 penzionován i jako ředitel školy. Za heydrichiády byl zatčen gestapem a 30. 6. 1942 popraven na střelnici v Praze-Kobylisích.