Havlena Jáchym, 20. 10. 1871 Výprachtice (okres Lanškroun) – 12. 2. 1958 Praha, politik a novinář. Původní profesí textilní dělník; několik let pracoval v Německu. Od 1892 politicky činný v české sociální demokracii a jejím tisku, mj. administrátor a expedient časopisu Zář, vedoucí inzertního oddělení a zároveň redaktor Práva lidu. Před 1. světovou válkou předseda Dělnického politického klubu v Čechách a tajemník zemského výkonného výboru Českoslovanské sociálně demokratické strany v Čechách; spoluzakladatel a jednatel Ústředního svazu domkářů a malorolníků a Hospodářského úvěrového a pachtovního družstva domkářů a malorolníků. 1907 a 1911 neúspěšně kandidoval ve volbách do říšské rady. 1920–35 senátor Národního shromáždění; člen představenstva menšinového odboru při ústředním výkonném výboru Čs. sociálně demokratické strany dělnické, člen ústředního výboru Národní jednoty severočeské.