Havelka Jaroslav, *19. 2. 1917 Praha, politik. 193-39 vystudoval práva na Karlově univerzitě (doktorát 1945) a byl činný v sociálně demokratickém mládežnickém a studentském hnutí. Za 2. světové války se účastnil domácího odboje. 1945-47 pracovník Ústřední rady odborů; 1945-48 předseda ústřední komise mládeže Čs. sociální demokracie a od března do června 1948 člen představenstva strany. Jeden z představitelů Fierlingerova křídla v ČSSD; v červnu 1948 se aktivně podílel na sloučení ČSSD s KSČ. 1948-54 člen, 1954-62 kandidát ústředního výboru KSČ; 1948-54 poslanec Národního shromáždění. 1949-51 náměstek předsedy, 1953-56 předseda Státního úřadu pro věci církevní, 1951-53 ministr pracovních sil, 1956-58 náměstek ministra školství a kultury; 1958-62 čs. velvyslanec ve Švédsku; 1962-63 vedoucí odboru Státní plánovací komise, 1963-68 vedoucí odboru ministerstva školství, 1968 náměstek ministra školství. Od ledna do září 1969 ministr-předseda Federálního výboru pro tisk a informace; 1969-84 náměstek federálního ministra práce a sociálních věcí, 1986-89 odborný pracovník Prognostického ústavu ČSAV.