Haselman Oldřich, * 8. 8. 1925, diplomat a politik. Pochází z tradiční sociálně demokratické rodiny: syn Františka Haselmana, dlouholetého předsedy místní politické organizace v brněnské Masarykově čtvrti, vnuk Šimona Habla, spoluzakladatele sociální demokracie na Moravě. 1944 maturoval na klasickém gymnasiu v Brně a 1945-48 studoval na Vysoké škole obchodní v Praze, kde stál v čele sociálně demokratických studentů. 1946-48 člen, posléze zahraničně politický referent ústřední komise mládeže ČSSD, zároveň tajemník odborné zahraničně politické strany. Koncem března 1948 odešel do exilu a pokračoval v politické činnosti jako člen ústřední komise mládeže a ústředního výkonného výboru exilové ČSSD. 1950-52 vystudoval politické vědy na pařížské univerzitě; od 1955 francouzský státní občan a člen Francouzské socialistické strany. 1955-86 působil ve službách Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, posléze ředitel jeho kanceláře pro Ameriku a Evropu. Udržoval úzké kontakty se Socialistickou internacionálou a prostředkoval spolupráci mezi exilovou ČSSD a Francouzskou socialistickou stranou. Od 80. let žije střídavě ve Francii a v Urugayi; po listopadu 1989 pravidelně navštěvuje ČR. Podílel se na obnově ČSSD ve vlasti, na propagaci české kultury v zahraničí a na vybudování památníku svého strýce Jiřího Mahena v Brně.