Handlíř Jaroslav, 26. 11. 1888 Praha – 21. 9. 1942 Osvětim, odborový předák a novinář. Vyučen truhlářem; od mládí činný v sociálně demokratické straně a odborovém hnutí dřevodělníků. Za 1. světové války se dostal do ruského zajetí a 1918 patřil k organizátorům Čs. komunistické strany na Rusi a oddílů čs. rudoarmejců. 1921 zakládající člen Komunistické strany Československa a 1921-29 sekretář odborového Svazu dřevodělníků. 1929 byl z KSČ vyloučen a 1930 vstoupil do Čs. sociálně demokratické strany dělnické. Ve 30. letech vedoucí funkcionář sociálně demokratického Svazu dřevodělníků a šéfredaktor časopisu Dřevodělník. Od počátku německé okupace se aktivně účastnil domácího odboje. 6. 5. 1941 zatčen, vězněn na Pankráci a v Malé pevnosti v Terezíně; v létě 1942 převezen do koncentračního tábora v Osvětimi, kde záhy zahynul.