Halouzka Miloš, *23. 7. 1922 Kladno, právník a politický činitel. 1945-48 vystudoval práva na Karlově univerzitě a působil v ústřední komisi mládeže Čs. sociální demokracie. 1948 emigroval nejprve do Západního Německa, 1951 do USA, kde pracoval v oblasti pojišťovnictví a mezinárodního obchodu. 1948-95 člen ústředního výkonného výboru, 1989-95 představenstva exilové ČSSD; vedoucí představitel, posléze předseda její zemské organizace v USA. Zasloužil se o intenzivní kontakty mezi americkou a evropskou částí ČSSD. 1973-92 člen Rady svobodného Československa, kde usiloval o spolupráci různých politických proudů čs. demokratického exilu.