Grégr Miroslav, *13. 12. 1929 Praha, technik, průmyslový manažer, ekonom a politik. 1949-54 vystudoval strojní inženýrství na ČVUT v Praze a potom pracoval v různých technických a hospodářských funkcích ve strojírenském průmyslu. 1958-62 technický náměstek ředitele Vagonky Tatra v České Lípě, 1962-69 generální ředitel podniku Desta v Děčíně (nejmladší generální ředitel v Československu); 1968-69 místopředseda Svazu řídících pracovníků a Čs. komitétu pro vědecké řízení. V 60. letech se podílel na reformních aktivitách v hospodářské oblasti (člen týmu Oty Šika), za což koncem 1969 odvolán z funkce generálního ředitele Desty, 1970 vyloučen z KSČ a v následujícím „normalizačním“ období různě perzekvován (1969-70 krátce vězněn). 1971-90 pracoval jako technik v podniku Stavby silnic a železnic v Praze. Od ledna do června 1990 podnikový ředitel Desty Děčín; 1991-96 generální ředitel, 1991-97 předseda představenstva akciové společnosti Desta Děčín. V červnu-červenci 1990 ministr vlády ČR, od července do prosince 1990 ministr strojírenství a elektrotechniky ČR; 1990-92 první prezident Svazu průmyslu ČR. Od začátku 90. let vystupoval se zásadní kritikou ekonomického liberalismu a hospodářské politiky V. Klause. 1991 vstoupil do ČSSD a 1996 se stal jejím mluvčím pro resort průmyslové politiky. 1996-02 poslanec Parlamentu ČR; od července 1998 do července 2002 ministr průmyslu a obchodu ČR, od května 2001 do července 2002 zároveň místopředseda vlády ČR.