Görlich Ladislav, 29. 5. 1892 Polička – 21. 4. 1967 Vlachovo Březí, zubní lékař a socialistický publicista. Po maturitě na I. českém gymnáziu v Brně vystudoval 1912–18 medicínu na české univerzitě v Praze. 1920–21 jeden z představitelů levicového křídla Realistického klubu; 1921–28 člen KSČ, z níž vyloučen pro kritiku podřízenosti strany Komunistické internacionále jako protagonista „zinověvovsko-trockistické úchylky“; poté až do 1948 politicky činný v  čs. sociální demokracii. 1921 spoluzakladatel, 1923–25 a 1928 předseda Socialistické společnosti; funkcionář Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s novým Ruskem a činovník proletářské tělovýchovy. Ve druhé polovině 30. let kritik „moskevských procesů“ a stalinské diktatury vůbec. Autor řady publikací (Proč roste klerikalismus, 1924; Agrární otázka v ruské revoluci, 1924; T. G. Masaryk a dnešek, 1945; Masaryk a marxismus, 1946; Demokracií k socialismu, 1946).