Gallas Jan, 23. 9. 1885 Hranice na Moravě – 21. 10. 1968 Praha, právník, sociálně politický expert, publicista a politický činitel. Po maturitě na německém gymnáziu v Hranicích vystudoval 1905–10 práva na české univerzitě v Praze. Od 1919 sekretář, později řadu let ředitel Všeobecného penzijního ústavu v Praze, od 1920 tajemník Svazu penzijních ústavů v ČSR. Politicky se uplatňoval nejprve v realistické straně, posléze (1920–21) v Realistickém klubu, 1921–29 v KSČ, poté v československé sociální demokracii.1910–14 redaktor revue Přehled; ve 20. letech aktivista Socialistické společnosti, 1924 spoluzakladatel a do 1938 funkcionář Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s novým Ruskem. Významně se podílel na přípravě všech zákonů o penzijním pojištění v ČSR a vydával o nich informativní příručky (Výklad k zákonu o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (1926). Redigoval časopis Pensijní pojištění (1925–37).