Frlička Ivan (Ján), 16. 5. 1893 Socovce – Svätá Mara (okres Turčianský Svätý Martin) – 18. 6. 1977 Košice, slovenský politik a odborový činitel. Původním povoláním kovodělník, od 1918 železničář. Od roku 1920 funkcionář, 1933-38 zemský tajemník Unie železničních zaměstnanců na Slovensku; 1935-38 člen zemského výkonného výboru Čs. sociálně demokratické strany dělnické na Slovensku. 1939-45 úředník Slovenské banky, spolupracovník domácího odboje. 1945-46 tajemník Zväzu dopravných zamestnancov na Slovensku; 1946-48 předseda Strany práce, 1947-48 místopředseda Čs. sociální demokracie, 1945-47 poslanec Slovenské národní rady, 1946-48 poslanec Národního shromáždění. Po únorovém převratu 1948 odešel z politického života a až do odchodu do penze 1955 pracoval jako úředník Státní banky čs. v Bratislavě.