Friedl Josef, 15. 9. 1907 Praha – 8. 2. 1945 Drážďany, nakladatelský a kulturní pracovník; komerční inženýr. 1931-41 úředník, posléze ředitel pražského Laichterova nakladatelství; člen vedení Dělnické akademie a funkcionář sociálně demokratické strany v Praze-Krči. Od jara 1939 vedoucí činitel odbojové organizace Petiční výbor „Věrni zůstaneme“ (PVVZ), její spojka ke komunistické rezistenci a k sovětskému konzulátu v Praze; 1940-41 zástupce PVVZ v Ústředním vedení odboje domácího, 1941 též v Ústředním národně revolučním výboru Československa. V říjnu 1941 zatčen gestapem; vězněn na Pankráci, v Gollnowě a Drážďanech, kde byl 1944 odsouzen k trestu smrti a v únoru 1945 popraven.