Foustka Radim, 22. 2. 1907 Kročehlavy (dnes Kladno) – 20. 8. 1960, právník, politolog, novinář a publicista. Bratranec národně socialistického politika Prokopa Drtiny (1900-1980) a novináře Ivana Herbena (1900-1968). Vystudoval práva na Karlově univerzitě v Praze a politické vědy na École libre des sciences politiques v Paříži. 1933-38 parlamentní zpravodaj, později zahraničně politický redaktor deníku Národní osvobození; exponent sociálně demokratické strany. Angažoval se v antifašistickém hnutí 30. let; zvláštní publicistickou pozornost věnoval sudetoněmeckému problému, nacismu a hrozbě nové světové války (Konrad Henlein. Neoficiální historie jeho strany, 1937; Válka: ano či ne?, 1937. Od září 1939 do února 1940 vězněn v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. 1945-48 redaktor Práva lidu a jeden z ideologů Čs. sociální demokracie, kde patřil k levicovému směru; 1948 přešel do KSČ a stal se teoretikem „lidové demokracie“. 1946-49 profesor Vysoké školy politické a sociální, 1949-53 Vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze, od 1953 profesor obecné teorie státu a práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy; jeden z představitelů oficiální marxistické státovědy (Stát, jeho vznik, podstata a vývoj, 1954).