Foldyna Jaroslav, *26. 6. 1960 Česká Lípa, politik. 1975-78 se vyučil lodním mechanikem a 1987 složil státní zkoušku kapitána vnitrozemské plavby a státní zkoušku mezinárodního palubního radiooperátora. 1978-91 působil v různých pracovních  zařazeních u Čs. plavby labsko-oderské (posléze kapitán II. třídy a přístavní kormidelník v přístavu Děčín a Hamburk), 1991-94 ve službách Celní správy a Městské policie v Děčíně; 1994-96 soukromý podnikatel; 1996-99 asistent poslanců Parlamentu ČR. V mládí se aktivně věnoval sportu, zejména boxu (1977 vicemistr ČR juniorů ve váze do 75 kg). Od prosince 1989 člen ČSSD, od 1993 předseda jejího okresního výkonného výboru v Děčíně, 1996-2000 místopředseda, 2000-2005 předseda krajského výkonného výboru strany v Ústí nad Labem; od 1999 člen ústředního výkonného výboru, od 2003 člen předsednictva ČSSD. Od 1999 zastupitel, 2000-2004 první zástupce hejtmana Ústeckého kraje; od 2004 předseda klubu zastupitelů Ústeckého kraje.Vůdčí osobnost severočeské krajské organizace ČSSD; 1996 a 1998 volební manažer své strany pro parlamentní volby v severních Čechách. Významně se angažuje v oblasti česko-jihoslovanských styků (v létě 1999 zorganizoval pobyt jednoho tisíce dětí z bombardované Jugoslávie v ČR; 2002 založil sdružení Slávia, usilující o rozvoj vztahů mezi občany ČR a národy bývalé Jugoslávie) a v české pravoslavné církvi (od 2002 prezident Cyrilo-metodějského nadačního fondu na podporu a rozvoj pravoslaví).