Floss Karel, *19. 7. 1926 Hodonín, filosof, filolog a překladatel. 1945-50 vystudoval bohemistiku, klasickou filologii a filosofii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci; souběžně studoval teologii na olomouckém dominikánském řádovém učilišti. 1950-53 sloužil u PTP; 1953-55 úředník mrazíren, 1955-86 knihovník, překladatel a informatik v ústavech zemědělského výzkumu v Olomouci a později v Praze. Ve svém oboru nemohl z politických důvodů pedagogicky a vědecky působit; soukromě se zabýval problematikou novotomismu, trojiční teologií a dílem Ludwiga Wittgensteina, pořádal „bytové semináře“ s filosofickou a historickou tématickou a publikoval v samizdatu či v zahraničí. Od 1990 přednáší na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde se stal 1991 docentem. 1990 založil vzdělávací a ekologické centrum Prokopios (nadace) v Sázavě, které dosud vede. 1989-90 se významně podílel (spolu se svou manželkou Irenou F., 1940) na obnově činnosti ČSSD na Kutnohorsku; 1990-97 člen ústředního výkonného výboru strany,  1998-2005 předseda odborné komise pro církve a náboženské společnosti; 1996-98 senátor Parlamentu ČR. Zakladatel Křesťanské platformy ČSSD, akcentující sociální smysl křesťanství. Autor, resp. spoluautor několika knih (Křesťanství dnes, 1969; Čas, dějinnost a  Aurelius Augustinus, 1991; Úvod do řecké a latinské filosofické terminologie a četby, 1992; Filosofický slovník, 1995) a desítek studii v odborných časopisech a sbornících; překladatel filosofické a teologické literatury (J. A. Komenský, Hans Küng). – Bratr filosofa a kulturního historika Pavla Flosse (1940).