Fleischner Jindřich, 5. 3. 1879 Jičín – 14. 8. 1922 Berlín, sociolog, národohospodář a publicista. Vystudoval chemické inženýrství na české technice v Praze. 1904-19 pracoval jako chemik v cukrovaru a zároveň byl politicky činný v české sociální demokracii. 1919 vstoupil do služeb ministerstva veřejných prací; 1919-20 osobní tajemník ministra A. Hampla, od 1920 ministerský rada. Od studentských let se zabýval kulturní a mravní stránkou technické práce, později též problematikou socializace průmyslových podniků. Od 1910 se věnoval přednáškové a publikační činnosti v intencích Ostwaldova energetismu. Za fundamentální součást tradic českého národa považoval kategorii práce. Autor spisů Technická kultura (1916; 2. vydání 1922), Chrám práce (1919), Básník a inženýr (1920), Socialisace v praxi (1920), Dělník a průmyslová výroba (1021), Závodní rady a jejich úkoly (1921), Výchova k práci (1921); překladatel z němčiny (J. W. Goethe) a francouzštiny (A. France, A. Gide).