Fišera Ivan, *10. 4. 1941 Havlíčkův Brod, sociolog a politik. 1958-63 vystudoval filozofii a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a 1963-69 působil ve Filozofickém ústavu, posléze v Sociologickém ústavu ČSAV. 1966-70 člen KSČ; 1970 vyškrtnut. 1975-89 vedoucí oddělení Výzkumného ústavu strojírenské technologie a ekonomiky v Praze (autor publikace Tvůrčí potenciál podniku, 1990). V listopadu 1989 spoluzakladatel a 1989-91 jeden z čelných představitelů Občanského fóra, 1990-91 reprezentant jeho levicového křídla; od března 1991člen a 1991-93 vůdčí činitel Čs. sociální demokracie. Od ledna do června 1990 poslanec Sněmovny poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění, od června 1990 do prosince 1992 poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění a místopředseda jejího hospodářského výboru; na jaře 1991 spoluzakladatel a 1991-92 předseda poslaneckého Klubu sociálně demokratické orientace. Od 1993 poradce Českomoravské konfederace odborových svazů; od 2001 profesor Českého manažerského centra. 1999-2002 člen dozorčí rady společnosti KP Edwards. Od podzimu 2004 jeden z klíčových  poradců předsedy vlády Grosse.