Filipínský Jan, 15. 8. 1859 Židenice u Brna – 12. 7. 1936 Brno, politik a novinář. Původním povoláním tkadlec. Od 1875 činný v českém sociálně demokratickém hnutí na Brněnsku; organizátor sociálních zápasů textilního dělnictva. Od 1893 administrátor a redaktor sociálně demokratických listů Červánek a  Rašple (za tiskové delikty opakovaně kratší dobu vězněn), posléze předseda dozorčí rady Ústřední lidové záložny v Brně. Od počátku 20. století vedoucí činitel Českoslovanské sociálně demokratické strany na Moravě; 1906-18 poslanec moravského zemského sněmu, 1907-18 poslanec rakouské říšské rady. Od 1918 do své smrti člen představenstva Čs. sociálně demokratické strany dělnické; 1918-20 člen Revolučního národního shromáždění, od 1920 senátor a první místopředseda branného výboru Senátu Národního shromáždění, 1929-35 předseda senátorského klubu ČSSD.