Ecksteinová-Hniličková Božena, 7. 3. 1871 Smíchov (Praha) – 22. 5. 1930 Praha, politička. Od 1885 pracovala v tiskárně, posléze si přivydělávala šitím na zakázku. 1900 přijala místo v Dělnické tiskárně, vstoupila do Českoslovanské sociálně demokratické strany a začala v ní politicky pracovat. Před 1. světovou válkou se angažovala v dělnickém ženském hnutí a v odborech, za války působila v hospodářských a zásobovacích orgánech strany. Osvědčila mimořádné organizační schopnosti, úspěšně se uplatňovala i v činnosti agitační (populární řečnice na schůzích a shromážděních). Po vzniku ČSR se stala předsedkyní občanské kontroly v Praze, členkou hlavního stanu Čs. červeného kříže a inspektorkou ženské trestnice v Řepích. 1919-29 členka ústředního výkonného výboru i představenstva a pokladnice Čs. sociálně demokratické strany dělnické; důvěrnice sociálně demokratických žen pražské župy a předsedkyně sboru důvěrnic Velké Prahy. 1918-20 členka Revolučního národního shromáždění, 1920-29 senátorka. Významnou úlohu sehrála v době rozkolu strany na podzim 1920: když bylo Právo lidu vytlačeno z Lidového domu a uchýlilo se do soukromé tiskárny, převzala jeho administraci, v několika dnech vybudovala nový katastr předplatitelů, zajistila expedici a postavila tisk na pevný hospodářský základ. Koncem 20. let ji těžká nemoc postupně vyřadila z politického života.