Dundr Vojtěch, 25. 12. 1879 Doksy u Kladna – 7. 9. 1957 Leopoldov (Slovensko), politik, odborový pracovník a novinář.Vyučen strojním zámečníkem; do 1908 pracoval jako dělník v automobilce Laurin a Klement v Mladé Boleslavi; 1908-11 redaktor Stráže Pojizeří v Mladé Boleslavi, 1911-26 šéfredaktor časopisu Zájmy kovodělníků v Praze. Od 1911 vedoucí funkcionář Svazu kovodělníků; 1925-39 senátor, 1926-38 generální tajemník Čs. sociálně demokratické strany dělnické; blízký spolupracovník Antonína Hampla. Roku 1941 byl za spolupráci s protinacistickým odbojem zatčen, posléze však německým soudem osvobozen pro nedostatek důkazů; 1944 znovu kratší dobu vězněn. 1945-47 patřil k opozici proti fierlingerovské linii Čs. sociální demokracie a aktivně se podílel na porážce této linie na brněnském sjezdu strany v listopadu 1947. Po únoru 1948 se účastnil příprav protikomunistické rezistence; spoluorganizátor ilegální Čs. nezávislé sociální demokracie. Koncem roku 1948 zatčen Státní bezpečností a v červnu 1950 odsouzen v procesu s dr. Miladou Horákovou k 15 letům těžkého žaláře. Zemřel ve vězení v Leopoldově. – Autor několika publikací (Kolektivní smlouvy pracovní – spolu s A. Hamplem, 1924; Počátky socialistického hnutí v severních Čechách).