Draxl Václav, 16. 1. 1874 Cukmantl (dnes Dubí-Pozorka) – 3. 11. 1939 Praha, odborový předák, novinář a politik. Syn spoluzakladatele české sociální demokracie Josefa Draxla. Od 1888 pracoval jako horník v severních Čechách a posléze v Sasku. Od poloviny 90. let působil v české sociálně demokratické straně a odborovém hnutí; 1900 jeden z organizátorů všeobecné hornické stávky. 1904–07 pracoval v Německu, Belgii a Francii. Po návratu do vlasti se zapojil do anarchokomunistického hnutí, kde se stal blízkým spolupracovníkem B. Vrbenského. Od 1909 redaktor Hornických listů v Duchcově, 1909–10 spoluzakladatel Zemské jednoty horníků a Všeodborového sdružení Ochrana. Za 1. světové války byl v dubnu 1915 zatčen, obviněn z velezrady a odsouzen k dvaceti letům těžkého žaláře (vězněn v terezínské Malé pevnosti); 1917 amnestován. 1918 se zapojil do domácího odboje a po vzniku ČSR se stal předsedou okresní správní komise v Duchcově a členem předsednictva Ústředního národního výboru menšinového pro severní Čechy. 1919 člen čs. delegace na pařížské mírové konferenci. Od 1919 vedoucí redaktor Hornických listů a předseda Sdružení horníků v ČSR. 1918–23 člen Čs. strany socialistické (1923 z ní vyloučen za hlasování proti zákonu na ochranu republiky), 1923–24 Socialistického sjednocení a 1924–25 Nezávislé socialistické strany dělnické; 1920–25 poslanec Národního shromáždění. 1925 odmítl vstup do KSČ a stal se členem Čs. sociálně demokratické strany dělnické. V závěru svého života pracoval jako správce dětské ozdravovny a domova hornických provizionistů v Horním Litvínově.