Dobrovolský Jaroslav, 5. 10. 1895 Lužice (okres Hodonín) – 29. 4. 1942 Mauthausen (Rakousko), malíř, grafik, výtvarný pedagog, komunální politický a osvětový činitel. Působil jako učitel kreslení v Hodoníně; autor metodických knih Kreslení v prvouce a Kreslení ve 3. – 5. ročníku. Věnoval se především grafické tvorbě (cykly dřevorytů Hrady a zámky Podyjí, 1927, Bratislava, 1929, Hodonín, 1930, Břeclav, 1931; soubory ex libris, novoročenky, návrhy knižních vazeb, plakátů a diplomů), ale vytvořil i četné akvarely (motivy z Dalmácie), oleje a pastely. Funkcionář řady spolků a sociálně demokratické strany (člen předsednictva okresního výkonného výboru), za niž byl 1935-39 starostou města Hodonína; 1939-40 okresní školní inspektor v Moravské Ostravě. Na počátku německé okupace se zapojil do odbojové organizace Obrana národa; angažoval se zejména při zajišťování ilegálních přechodů do zahraničí. V září 1940 zatčen, vězněn v různých žalářích a nakonec deportován do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde zahynul.