Choděra Jan, *24. 10. 1947 Jeseník, komunální politik. 1967 maturoval na střední průmyslové škole stavební a 1986 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. 1967-87 pracoval jako stavební, posléze investiční technik v různých podnicích, 1987-1992 vedoucí odboru investiční výstavby ČVUT, po 1992 v manažerských funkcích mj. ve Správě služeb diplomatického sboru, České spořitelně a Agrobance. Od listopadu 1989 člen ČSSD, od 1990 člen, 1996-2002 předseda jejího obvodního výkonného výboru v Praze 4, 1994-96 člen ústředního výkonného výboru. Od 1990 člen zastupitelstva, 1990-94 radní, 1993-94 a od 2002 zástupce starosty Městské části Praha 4; od 2002 člen zastupitelstva hlavního města Prahy, 2002-2004 předseda výboru bytové politiky tohoto zastupitelstva; od 2004 radní pověřený výkonem agend zásobování energiemi, koordinace řízení energetických holdingů hlavního města Prahy, výstavnictví a veletržních aktivit a koordinace aktivit při prevenci kriminality.