Charvát Methoděj, 5. 7. 1875 Třebíč – 12. 6. 1948 Třebíč, politik. Původním povoláním kartáčník; od 1906 úředník nemocenské pokladny postupně v Šumperku, Zábřehu a Litovli; organizátor české sociální demokracie na severozápadní Moravě. 1911–18 poslanec rakouské říšské rady, 1918–20 člen Revolučního národního shromáždění ČSR. – Bratr Vincence Charváta (v. t.); otec historika Jaroslava Charváta (1904–1988), ředitele Archivu Národního muzea a posléze profesora Karlovy univerzity, jenž ve 30. letech patřil k průkopníkům historiografie socialistického hnutí a dějiny české sociální demokracie zachytil v četných heslech Ottova slovníku naučného nové doby (Dodatků Ottova slovníku naučného).