Czech Ludwig, 14. 2. 1870 Lvov – 20. 8. 1942 Terezín, německý politik v ČSR. Syn železničního úředníka, později majitele kavárny v haličském Lvově (1890 se rodina přestěhovala do Brna). Vystudoval práva na vídeňské univerzitě; od 1893 působil nejprve jako advokátní koncipient, posléze samostatný advokát v Brně. Od začátku 90. let 19. století byl činný v rakouské sociální demokracii, od 1905 předseda její moravské zemské organizace a člen říšského zastupitelstva celorakouské sociálně demokratické strany;1897-1901 redaktor časopisu Volksfreund. 1906-1918 člen brněnského městského zastupitelstva, 1918-19 správní komise. 1919 spoluzakladatel, 1920(1921)-38 předseda Německé sociálně demokratické strany dělnické v ČSR; 1920-38 poslanec Národního shromáždění, 1920-25 místopředseda poslanecké sněmovny; 1929-34 ministr sociální péče, 1934-35 veřejných prací, 1935-38 zdravotnictví a tělesné výchovy. Stoupenec spolupráce německých sociálních demokratů s čs. sociální demokracií i s čs. vládou, čelný představitel tzv. německého aktivismu. V březnu 1938 byl nacionalistickým křídlem německé sociální demokracie v ČSR, vedeným W. Jakschem, donucen k rezignaci a k odchodu z politického života; poté žil v ústraní v Brně. Za nacistické okupace byl v březnu 1942 deportován do terezínského ghetta, kde záhy zemřel.