Císař Jaromír, *5. 9. 1929 Olomouc, ekonom. 1949-53 vystudoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze a 1953-57 absolvoval interní aspiranturu na Ekonomickém institutu Akademie věd SSSR v Moskvě. 1957-70 odborný asistent, posléze docent Vysoké školy ekonomické v Praze, 1961-70 vedoucí katedry cen. Pro svou účast na Šikově reformě a své politické postoje v letech 1968-69 byl 1970 vyloučen z KSČ a nucen odejít z VŠE. 1970-89 pracoval postupně v Ústavu stavební ekonomiky, Ústavu výstavby a architektury a Ústavu státní správy v Praze. 1990-96 vedoucí katedry drobného podnikání a od 1991 profesor VŠE v Praze. V 90. letech se systematicky věnoval problematice bydlení a bytové politiky v ČR. 1994 vstoupil do ČSSD, významně se podílel na koncepci její bytové politiky a stal se 1994-98  předsedou bytové komise strany. Od července 1998 do dubna 2000 ministr pro místní rozvoj ČR; 2000-2004 generální ředitel Stálého sekretariátu Rady celní unie ČR a SR v Bratislavě. Od 2004 pracovník Ministerstva pro místní rozvoj a předseda České společnosti pro rozvoj bydlení.