Čurdová Anna, * 19. 4. 1962 Hořice v Podkrkonoší, pedagožka, politička, činitelka ženského hnutí. 1980-85 vystudovala ruštinu, společenské vědy a pedagogiku na Pedagogické fakultě v Hradci Králové a ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 1985-88 učila na základní škole v Odolené Vodě, od 1988 na středním odborném učilišti strojnickém. Od 1992 členka ČSSD, od 1997 předsedkyně jejího okresního výkonného výboru Praha-východ, od 2003 místopředsedkyně středočeského krajského výkonného výboru. 1995-2003 předsedkyně středočeského klubu, 1997-2003 generální tajemnice a 2003-05 statutární místopředsedkyně Sociálně demokratických žen (SDŽ), 1997-2004 jejich zástupkyně v Socialistické internacionále žen (SIW). Od 2002 poslankyně Parlamentu ČR, místopředsedkyně sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a předsedkyně Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů; od 2004 místopředsedkyně Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.