Čaplovič Ján, 25. 2. 1904 Záriečie (okres Povážská Bystrica) – 26. 9. 1976 Bratislava, evangelický kněz, novinář, literární historik a politický činitel. 1922-27 vystudoval Slovenskou evangelickou bohosloveckou fakultu a současně Filosofickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. 1927-33 evangelický farář pro slovenskou menšinu v chorvatské Kovačici. Od 1933 politicky činný ve slovenské sociální demokracii, 1933-38 redaktor Robotnických novin, 1937-38 zároveň časopisu Jednota. 1939-45 působil v exilu postupně v Jugoslávii, Francii a Velké Británii; 1940 redaktor časopisu Československý boj v Paříži, 1940-45 slovenský hlasatel BBC a redaktor týdeníku Čechoslovák v Londýně, 1940-45 člen, 1942-45 místopředseda Státní rady čs. v Londýně. 1945-46 přednosta slovenského odboru Úřadu předsednictva vlády v Praze; 1946-48 jeden z představitelů Strany práce a šéfredaktor jejího deníku Hlas práce. 1948-52 ředitel Univerzitní knihovny v Bratislavě, od 1954 vedoucí pracovník Ústřední knihovny Slovenské akademie věd. Zabýval se dějinami slovenské literatury a knižní kultury, historií slovenského národního obrození a vztahy J. A. Komenského ke Slovensku; zvláštní význam měla jeho práce bibliografická (Bibliografie tlačí vydaných na Slovensku do roku 1700, 2 díly, 1972-84).