Čapek Josef, 22. 1. 1869 Bošín u Nymburka – 23. 5. 1955 Liberec, odborový, družstevní a menšinový pracovník; představitel českého obyvatelstva Liberce. 1882-85 se vyučil truhlářem v Liberci, kde se poprvé dostal do kontaktu se sociálně demokratickým hnutím. 1886-87 pracoval v Praze, 1887-92 praktikoval na různých místech v Německu, Maďarsku, Chorvatsku a Itálii; 1892 se natrvalo usadil v Liberci a postupně pracoval u firem Raehse a Czastka. Zapojil se do činnosti zdejší odborové organizace dřevodělníků i menšinové České besedy a spolků Dobročin a Mírumil; od 1898 aktivně působil v liberecké organizaci Českoslovanské sociálně demokratické strany, 1907 se podílel na založení jejího listu Ještědský obzor, dělnického konzumního družstva a zpěváckého spolku Ještěd a 1909 na založení a poté budování silné české odborové organizace v Liberci. 1918 předseda Národního výboru a Socialistické rady v Liberci, 1920-35 ředitel Severočeského konzumního družstva v Liberci, člen představenstva České záložny, kterou po 1. světové válce vyvedl z krize; posléze starosta České besedy. 1938-45 zůstal v Liberci a snažil se podle možností pomáhat zbývajícímu českému obyvatelstvu; několikrát zatčen gestapem a kratší dobu vězněn. V březnu 1945 ustavil revoluční národní výbor a jeho jménem převzal 8. 5. 1945 správu města. Po osvobození se podílel na obnově činnosti České besedy a dalších českých spolků a institucí v Liberci a působil ve zdejší organizaci ČSSD.