Burian Edmund, 18. 11. 1878 Ostrovačice u Brna – 23. 11. 1935 Brno, novinář a politik. Po maturitě na gymnáziu vstoupil 1897 do Českoslovanské  sociálně demokratické strany a 1899 se stal redaktorem jejího brněnského listu Rovnost. Patřil ke stoupencům centralistického směru;  1911-18 jeden z vůdců centralistické České sociálně demokratické strany dělnické v Rakousku a šéfredaktor Dělnického deníku v Brně. 1919-21 představitel tzv. marxistické levice v čs. sociální demokracii, na jaře 1921 vedoucí její delegace na III. kongresu Komunistické internacionály v Moskvě; 1921 spoluzakladatel Komunistické strany Československa, 1921-24 člen jejího výkonného výboru. 1918-20 člen Revolučního národního shromáždění, 1920-29 poslanec Národního shromáždění. 1929 byl jako reprezentant Jílkovy skupiny vyloučen z KSČ a poté se vrátil do sociálně demokratické strany.