Brügel Johann Wolfgang, 3. 7. 1905 Hustopeče – 15. 11. 1986 Londýn, německý právník, publicista a historik z českých zemí. Pocházel z rodiny soudce. 1924-28 vystudoval práva na pražské Německé univerzitě. Od 1924 publikoval v německém sociálně demokratickém tisku v ČSR; 1930-38 byl osobním tajemníkem ministra Ludwiga Czecha. Na jaře 1939 odešel do exilu a zapojil se do formování čs. zahraničního odboje; 1939-40 úředník Čs. národního výboru v Paříži, 1941-45 čs. exilového ministerstva pro hospodářskou obnovu v Londýně. 1945 se přechodně vrátil do Prahy a 1945-46 pracoval na ministerstvu průmyslu. V listopadu 1946 odešel do Londýna, kde pak žil až do konce svého života; působil jako korespondent kontinentálních listů, rozhlasový redaktor a překladatel. Věnoval se též vědecké práci v oblasti mezinárodního práva a novodobých dějin, zejména pak historie česko-německých vztahů po roce 1918; od 1976 čestný profesor vídeňské univerzity. Od 1948 se podílel na činnosti exilové ČSSD, exponoval se v její zemské organizaci ve Velké Británii a účastnil se diskusí o její ideové a politické orientaci. V 50. letech spolupracoval s Ústavem dr. Edvarda Beneše v Londýně a 1958 stál u vzniku Čs. společnosti pro vědy a umění, v níž poté aktivně působil. Autor řady historických studií a esejů, kapitoly Jews in Political Life v díle The Jews of Czechoslovakia (1971) a knih: Ludwig Czech. Arbeiterführer und Staatsmann (Vídeň 1960), Tschechen und Deutsche 1918-1938 (Mnichov 1967; rozšířené anglické vydání Czechoslovakia before Munich. The German Minority Problem and British Appeasement Policy, Londýn 1973) a Tschechen und Deutsche 1939-1946 (Mnichov 1974). Spoluautor sborníků Mokrého Osmdesát let československé sociální demokracie 1878-1958 (1958) a Krejčího Sozialdemokratie und Systemwandel. Hundert Jahre tschechoslowakischerErfahrung (1978). V pozůstalosti zanechal rozsáhlé paměti.