Bouček Antonín, 22. 6. 1880 Praha – 15. 2. 1947 Praha, novinář, publicista, básník, kulturní historik, překladatel a bibliofil. Původně činný v anarchistickém hnutí, 1910-20 v české, resp. čs. sociální demokracii; 1914-17 a 1919-20 redaktor Práva lidu, 1917-19 Ústředního dělnického knihkupectví a nakladatelství. 1920-26 redaktor Rudého práva, od 1921 člen KSČ. Vydavatel dělnických kalendářů, politických a osvětových brožur i bibliofilských tisků; autor populárně historických publikací (Bílá hora a 28. říjen, 1919; První máj. Jeho vznik, historie a význam, 1946; Karel Sladkovský, 1948).