Böhm Antonín, *29. 4. 1943 Praha, komunální politik. Absolvent střední průmyslové školy stavební; 1961-67 zaměstnanec Průmstavu Pardubice, 1967-92 Severočeských papíren Štětí, 1992-94 Průmstavu Štětí. Od 1994 starostka města Štětí; od 1997 člen ČSSD, od 1999 předseda její místní organizace ve Štětí.