Bláha Jan, *17. 3. 1955 Karlovy Vary, technický manažer a politik. 1970-74 vystudoval střední průmyslovou školu báňskou v Příbrami a 1998-2000 absolvoval bakalářské studium v oboru veřejná správa na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. 1974-92 pracoval v různých profesích a funkcích v Čs. uranovém průmyslu, kde se koncem roku 1989 stal členem vedení nových odborů. V dubnu 1990 vstoupil do ČSSD a stal se jejím předním funkcionářem na Příbramsku; 1992-99 a od 2003 člen ústředního výkonného výboru ČSSD, 1995-97 místopředseda, 1997-99 předseda středočeského regionálního výkonného výboru strany, od 1998 předseda ústřední bytové komise ČSSD. Od června do prosince 1992 poslanec České národní rady, 1993-2002 poslanec Parlamentu ČR. 1993 a 1998 absolvoval studijní pobyt v USA, pořádaný pro poslance PČR americkým Kongresem (1993 získal čestné občanství města Lincoln). 1998-2002 člen poradního sboru ministra pro místní rozvoj a ministra práce a sociálních věcí, od 1998 ministra průmyslu a obchodu ČR; 2002-2004 poradce předsedy vlády ČR Vladimír Špidly. Od 1995 člen republikové rady Sdružené na ochranu nájemníků; 2002 zvolen Parlamentem ČR do dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení.