Beutel Franz, 21. 1. 1867 Děčín – 12. 8. 1933 Ústí na Labem, německý politik a novinář v severních Čechách. Pocházel z malorolnické rodiny. Vyučil se typografem a po zkušené v Rakousku, Německu a Švýcarsku působil v tiskárnách v Liberci a ve Varnsdorfu, od 1890 v Ústí nad Labem. Od 1889 člen sociálně demokratické strany; 1891 spoluzakladatel dělnického vzdělávacího spolku v Ústí nad Labem, od 1892 spolupracovník časopisu Der Gesellschafter, od 1896 vydavatel listu Volksrecht tamtéž. Působil v oblasti dělnické osvěty, sociálního a zdravotního pojištění (1895 se zasloužil o založení první rakousko-uherské dělnické léčebny v Ryjicích u Ústí nad Labem; 1903–32 sekretář, posléze ředitel ústecké nemocenské pojišťovny), patřil k zakladatelům úspěšných družstevních podniků – Ústecké dělnické pekárny (1899) a konzumního spolku Vorwärts. Významně se angažoval v boji za všeobecné volební právo. 1907–11 poslanec říšské rady; 1920–25 poslanec, od 1925 do své smrti senátor Národního shromáždění za Německou sociálně demokratickou stranu dělnickou v ČSR; 1919–20 člen městského zastupitelstva v Ústí nad Labem.