Beneš Vojta, 17. 5. 1878 Kožlany – 20. 11. 1951 South-Bend (Indiana, USA), učitel, publicista a spisovatel, osvětový pracovník a politik; starší bratr Edvarda Beneše. 1913-14 působil na českých školách v USA, pro něž zpracoval Českou čítanku. Těsně před vypuknutím 1. světové války se vrátil do Čech, ale již v létě 1915 odjel do Ameriky, aby zde agitoval ve prospěch čs. protirakouského odboje, zejm. mezi českými a slovenskými krajany. 1919 se vrátil do ČSR, podílel se na koncepci školské reformy, stal se zemským školním inspektorem, místopředsedou Čs. obce legionářské, předsedou Zemského ústředí péče o mládež v Čechách a vedoucím funkcionářem Svazu učitelstva čs. (1928-32 jeho předseda). Od 1897 byl politicky činný v sociálně demokratické straně; 1925-35 poslanec, 1935-36 senátor Národního shromáždění. Autor didakticky laděné beletrie pro mládež (Rok na vsi, 1907; Povídky májového večera, 1924), pedagogických publikací a historicko-dokumentárních prací (Revoluční hnutí Čechoslováků amerických, 1923; Masarykovo revoluční dílo v Americe, 1920). V červnu 1939 odešel do exilu; v průběhu 2. světové války cestoval po USA a Kanadě a vyvíjel přednáškovou a publicistickou aktivitu v intencích protinacistického odboje (Žalář milionů, 1947) i nostalgie po nenávratně  ztracené vlasti (Poslání československých krajanů v Americe. Soubor novinářských kapitol, 1950). 1946-48 poslanec Národního shromáždění za Čs. sociální demokracii; patřil k odpůrcům Fierlingerova směru, vůči němuž zásadně vystoupil na brněnském sjezdu strany v listopadu 1947. V únorových dnech 1948 inicioval výzvu české inteligence k demokratickému řešení krize (publikována 25. 2. 1948); na protest proti komunistickému převratu se 6. 3. 1948 vzdal poslaneckého mandátu. Odmítal poúnorovou linii ČSSD a její sloučení s KSČ; podílel se na formování ilegální Čs. nezávislé sociální demokracie a protirežimní rezistence. V březnu 1949 odešel do USA, kde se zapojil do činnosti čs. exilu a zápasů o jeho profil; kriticky se stavěl k situaci v Radě svobodného Československa i ve vedení exilové ČSSD. 1950-51 spolupracovník čs. sociálně demokratického časopisu Demokracie a socialismus, vydávaného v Londýně. Propagátor evropské integrace.