Beneš Josef, 17. 7. 1887 – 2. 10. 1941 Praha, novinář, činitel družstevního hnutí a regionální politik. Původním povoláním kovářský dělník. Od mládí činný v odborové i politické organizaci strany. Od r. 1919-1933 odpovědný  redaktor stranického krajinského (regionálního) časopisu Rudé proudy a poté ředitel Hospodářského družstva v Roudnici nad Labem; okresní důvěrník strany.  V roce 1920 stál včele zhruba 60členné skupiny delegátů, která se na zářijovém, Šmeralem jednostranně svolaném XIII. sjezdu strany pokusila o zachování jednoty hnutí podáním návrhu na uchování názvu strany „sociálně demokratická“ a na pokračování v  jednáních s dosavadním jednáním. Zklamána průběhem i atmosférou sjezdu opustila – nekomunizována – jeho jednání a zahájila jako historicky první návrat do české sociální demokracie již na dalším evolucionistickém listopadovém XIII. sjezdu strany. V době nacistické okupace aktivní účastník druhého odboje. 25. 7. 1941 zatčen a  2. 10. 1941 popraven na základě rozsudku stanného soudu jako jeden z prvních během tzv. první heydrichiády.