Bečko Ján, 16. 11. 1889 Jasenie (okres Banská Bystrica) – 14. 4. 1972 Bratislava, slovenský politik a odborový činitel. Původním povoláním strojní zámečník, 1904-20 dělník a odborový předák v železárnách v Podbrezové. Od 1920 vedoucí funkcionář Odborového sdružení čs. na Slovensku, funkcionář Čs. sociálně demokratické strany dělnické, Dělnické akademie a Dělnických tělocvičných jednot; 1920-39 poslanec Národního shromáždění. 1939-45 činný v čs. zahraničním odboji v Anglii, 1940-45 člen Státní rady čs. a čs. exilové vlády v Londýně. 1940-41 státní tajemník v ministerstvu sociální péče, 1941-42 ministr pověřený vedením Nejvyššího účetního kontrolního úřadu, 1942-45 ministr sociální péče a zdravotnictví; 1945 krátce řídil repatriační úřad. 1945-46 přednosta odboru ministerstva práce a sociální péče v Praze; 1945-48 poslanec Slovenské národní rady, 1947-48 pověřenec zdravotnictví. Odmítl sloučení slovenské sociální demokracie s KSS v době Slovenského národního povstání, 1946 spoluzakladatel a 1946-48 generální tajemník Strany práce. Po únoru 1948 odešel z politického života; 1948-49 ředitel Čs. lázní na Slovensku, od 1950  v důchodu. 1958 zatčen a za údajnou protistátní činnost odsouzen  k 11 letům vězení, 1960 však ze zdravotních důvodů propuštěn.