Bechyně Zdeněk, 1. 1. 1905 Prostějov – 17. 4. 1974 Mariánské Lázně, podnikatel, důstojník a politik; syn Rudolfa Bechyněho, zeť Emanuela Vosky. Absolvent hospodářské školy. Od konce 20. let spravoval svůj statek v Brodech u Krásného Dvora na Podbořansku, při němž vybudoval moderní mlékárnu. Po německém záboru čs. pohraničí počátkem října 1938 přesídlil se svou rodinou do Prahy, v červnu 1939 odešel do exilu. Za 2. světové války důstojník čs. zahraniční armády ve Francii a Velké Británii (velitel dílen tankového praporu; štábní kapitán); 1944-45 se s čs. obrněnou brigádou účastnil obléhání Dunkerque. 1945 se vrátil do vlasti a převzal svůj statek a podnik na Brodech. 1945-48 funkcionář Čs. sociální demokracie v západních Čechách, člen krajského vedení v Karlových Varech, 1947-48 náhradník ústředního výkonného výboru; odpůrce Fierlingerovy prokomunistické politiky. 23. 2. 1948 odsoudil na veřejné schůzi v Karlových Varech zakládání akčních výborů Národní fronty a nastolování komunistické diktatury; v následujících měsících vystupoval proti likvidaci sociálně demokratické strany a udržoval kontakty jak se vznikajícím čs. sociálně demokratickým exilem, tak s britskou Labour Party. V březnu 1949 poprvé zatčen, v září téhož roku však propuštěn; znovu zatčen v červnu 1950 a 1951 odsouzen za velezradu ke čtrnácti letům vězení; propuštěn až v červnu 1964. V době „pražského jara“ 1968 stál v čele úsilí o obnovu činnosti Čs. sociální demokracie; koncem dubna 1968 zvolen předsedou přípravného výboru strany a od května do července 1968 vedl jednání s představiteli KSČ a Národní fronty. Po srpnové invazi ukončil činnost přípravného výboru; na jaře 1969 navštívil Londýn, setkal se s vedoucími reprezentanty exilové ČSSD a předal jim dokumenty o aktivitách sociálních demokratů ve vlasti v roce 1968. Žil pak v ústraní v Mariánských Lázních. – Sociální demokratkou byla též jeho manželka Villa Bechyňová-Vosková (1897-1995), dcera Emanuela Vosky a účastnice čs. odboje za 1. světové války, jež se v závěru svého života stala nejstarší členkou obnovené ČSSD. Dcera Zdeňka a Villy Bechyňových Petruše Hrubá (*1927) se po listopadu 1989 angažovala jako členka přípravného výboru ČSSD a podílela se na budování stranické organizace v západních Čechách.