Battěk Rudolf, *2. 11. 1924 Bratislava, sociolog, politolog, publicista a politik. 1940-45 pracoval jako strojní zámečník v Českomoravské strojírně v Praze; 1945 účastník domácího odboje v partyzánské skupině. 1948-52 vystudoval Vysokou školu politickou a sociální, resp. Vysokou školu politických a hospodářských věd v Praze. 1951-61 ekonom místního hospodářství, 1961-65 údržbář v kladenských ocelárnách, později v ČKD Dukla v Praze; 1965-69 odborný pracovník Sociologického ústavu ČSAV v Praze, kde se věnoval výzkumu pracovních skupin v průmyslových podnicích. 1968 spoluzakladatel a místopředseda Klubu angažovaných nestraníků; od července 1968 do listopadu 1969 poslanec České národní rady. Na jaře a v létě 1969 aktivně vystupoval proti postupující „normalizaci“, opakovaně se obrátil na poslance ČNR s otevřeným dopisem, žádajícím rozpravu o politické situaci v Československu, a podepsal prohlášení Deset bodů. 25. 9. 1969 zbaven imunity a zatčen, 26. 11. 1969 zbaven poslaneckého mandátu; 1969-70 vězněn. 1971 organizoval protestní letákovou akci před volbami, za což 1971-74 vězněn. 1977 signatář, 1980 mluvčí Charty 77; 1978 zakladatel skupiny nezávislých socialistů, hlásící se k Socialistické internacionále (1983 zvolen čestným členem ústředního výkonného výboru exilové ČSSD).  1980-85 znovu vězněn. 1988 spoluzakladatel Hnutí za občanskou svobodu, v listopadu 1989 se podílel na založení Občanského fóra. 1989-90 místopředseda přípravného výboru Čs. sociální demokracie;  na jaře 1990 se postavil proti Horákovu vedení strany a před parlamentními volbami zorganizoval Klub sociálních demokratů v rámci Občanského fóra, v důsledku čehož koncem června 1990 vyloučen z ČSSD (vyloučení revokováno 1993). Od ledna 1990 do června 1992 poslanec, od června 1990 do června 1992 předseda Sněmovny lidu Federálního shromáždění. 1991-98 předseda Asociace sociálních demokratů; 1992 spoluzakladatel a vedoucí představitel politického hnutí Demokraté 92 za společný stát. 1994-99 předseda Evropského hnutí. – Vedle politické publicistiky a odborných studií z průmyslové sociologie publikoval soubory filosofických a politologických úvah (Eseje z ostrova, Kolín nad Rýnem 1977;  Strast z nekonečna, samizdat, 1986;  Dámy a pánové! Sbírka aforismů, sentencí a maxim, 1992) i sbírky básní (Kámen ke kameni, slovo ke slovu, 2001).