Bašta Jaroslav, *15. 5. 1948 Plzeň, politik a diplomat. 1967-69 studoval archeologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, studia však z důvodů politické perzekuce nedokončil. V 70. – 80. letech se věnoval amatérskému archeologickému výzkumu, v němž dosáhl pozoruhodných výsledků (nález hradiště ze starší doby bronzové u Horšovského Týna); publikoval kolem 140 odborných prací. 1968-69 aktivista studentského levicového opozičního hnutí; 1970-72 vězněn jako člen skupiny Petra Uhla. 1972-90 pracoval v podniku Stavby silnic a železnic a zároveň byl činný v disentu (signatář Charty 77). 1990-91 vedoucí odboru Úřadu pro ochranu ústavy a demokracie, 1991 náměstek ředitele Federální bezpečnostní informační služby, 1991-92 předseda nezávislé komise pro otázky lustrací při federálním ministerstvu vnitra. 1994 vstoupil do ČSSD a stal se hlavním bezpečnostním expertem strany, předsedou její bezpečnostní komise a 1996 odborným mluvčím pro resort bezpečnosti. 1996-2000 poslanec Parlamentu ČR; 1996-98 místopředseda výboru poslanecké sněmovny pro obranu a bezpečnost a předseda komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby. Od července 1998 do března 2000 ministr bez portfeje pro oblast zpravodajských služeb. Od listopadu 2000 velvyslanec ČR v Ruské federaci.