Bárta Miloš, 6. 2. 1925 Praha, historik, sociolog, politický a osvětový činitel. 1945-49 vystudoval historii a češtinu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. 1948-51 pracovník aparátu krajského výboru KSČ v Praze; 1953-65 přednášel marxismus-leninismus na Filosofické fakultě UK (odborný asistent), 1965-70 průmyslovou sociologii na Strojní fakultě ČVUT. 1946-70 člen KSČ; za své politické postoje v roce 1968 vyloučen ze strany a propuštěn ze zaměstnání. 1970-75 bez stálého pracovního poměru, 1975-85 pracovník Sportpropagu (v oddělení komplexního modelování). 1988-89 spoluzakladatel klubu Obroda a spoluautor jejího programu. 1990-92 vědecký tajemník Komise vlády ČSFR pro analýzu historických událostí let 1967-70; od 1992 člen představenstva, od 1994 ředitel Masarykovy dělnické akademie. Od 1991 člen ČSSD, 1997-2001 člen jejího ústředního výkonného výboru. Vyvíjí rozsáhlou přednáškovou činnost; autor studií o problematice podnikové samosprávy a o letech 1968-69, spoluautor druhého dílu syntetické práce Československo roku 1968 (1993).